G Data Endpoint Protection Business

 • Ochrona przed wirusami z technologią hybrydową CloseGap
 • AntiRansomware
 • Ochrona w czasie rzeczywistym
 • Exploit Protection
 • BankGuard
 • Ochrona antywirusowa i Antiphishing
 • USB Keyboard Guard
 • Technologia DeepRay wykorzystująca AI i machine learning
 • Light Agent dla maszyn wirtualnych
 • Firewall
 • AntiSpam
 • Kontrola treści i dostępu do Internetu
 • Kontrola urządzeń
 • Kontrola aplikacji

G DATAManagementServer

G DATA ManagementServer to serce całego systemu ochrony. Serwerpobiera aktualizacje i przekazuje je automatycznie na stacje robocze.Służy do sterowania ochroną antywirusową w sieci. Serwer zarządzającykomunikuje się ze stacjami roboczymi używając protokołu TC P/IP. Dlamobilnych stacji roboczych, którzy są często odłączeni od sieci zadania sągromadzone i synchronizowane podczas kolejnej sesji online. Serwerzarządza też centralnym katalogiem Kwarantanny.

G DATA Administrator

Składnik Administrator to graficzny interfejs obsługi składnikaManagementServer. Instaluje się automatycznie podczas instalacjiskładnika ManagementServer. Umożliwia sterowanie procesami zdalnychinstalacji i aktualizacji oprogramowania klienckiego na stacjachroboczych, a także planowanie procesów aktualizacji i skanowania. Zpoziomu okna Administratora można modyfikować ustawienia ochrony stacji roboczych.

Masz pytania?

Komentarze są wyłączone.