G Data Antivirus Business

  • Ochrona przed wirusami z technologią hybrydową CloseGap
  • AntiRansomware
  • Ochrona w czasie rzeczywistym
  • Exploit Protection
  • BankGuard
  • Ochrona antywirusowa i Antiphishing
  • USB Keyboard Guard
  • Technologia DeepRay wykorzystująca AI i machine learning
  • Light Agent dla maszyn wirtualnych

G DATAManagementServer

G DATA ManagementServer to serce całego systemu ochrony. Serwerpobiera aktualizacje i przekazuje je automatycznie na stacje robocze.Służy do sterowania ochroną antywirusową w sieci. Serwer zarządzającykomunikuje się ze stacjami roboczymi używając protokołu TC P/IP. Dlamobilnych stacji roboczych, którzy są często odłączeni od sieci zadania sągromadzone i synchronizowane podczas kolejnej sesji online. Serwerzarządza też centralnym katalogiem Kwarantanny.

G DATA Administrator

Składnik Administrator to graficzny interfejs obsługi składnikaManagementServer. Instaluje się automatycznie podczas instalacjiskładnika ManagementServer. Umożliwia sterowanie procesami zdalnychinstalacji i aktualizacji oprogramowania klienckiego na stacjachroboczych, a także planowanie procesów aktualizacji i skanowania. Zpoziomu okna Administratora można modyfikować ustawienia ochrony stacji roboczych.

Masz pytania?

Komentarze są wyłączone.